Program Hakkında

 

 

  Sosyoloji Programı dört yıllık lisans programı olup, öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümlemeüretebilme kapasitelerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir. Program, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel birikim sağlamaktadır. Öğrenciler, kendilerini öğretmenlik, araştırma ve çeşitli organizasyonlarda yöneticilik pozisyonlarına hazırlayacak yönde dersler alabilme olanağına sahiptirler.

 

DETAYLI BİLGİ

    Sosyoloji Lisans Programı'yla öğrencilere;
  • Sürekli gelişen ve inovasyona açık, proaktif, çağın varoluşsal, kültürel, ahlaki sorunlarını farklı bir açıdan ele alarak bu sorunlar karşısında sosyolojik bir bakış açısı ile çözümler üretebilme,
  • Kültürel ve entelektüel seviyelerini ve bilinçlerini ilerletme,
  • Dünyayı her yönüyle tanıyan ve bilen yerel ve küresel toplum bilgisine sahip dünya vatandaşı olma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

  

BAŞVURU KOŞULLARI

  Sosyoloji Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

  • ÖSYM tarafından belirlenen puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler tercih yaparak başvurabilirler.
  • Herhangi bir lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru Sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

  Sosyoloji Lisans Programı; sosyoloji, felsefe, psikoloji, köy sosyolojisi, Türkiye’nin toplumsal yapısı ve Türkiye’de çağdaş düşünce tarihi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarı yıl / yıl sonu, bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.


Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

   Sosyoloji Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Sosyoloji  Lisans Mezunu” unvanını kazanırlar. (Diploma üzerindeki ibare)

Sosyoloji Lisans Programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilirler.

 

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Sosyoloji bölümü mezunlarının istihdam edilecekleri alanlar çeşitlilik arz etmektedir.

Bölümün ders programı da, bu çeşitliliğe hitap edecek şekilde oluşturulmuştur.

Mezunlarımızın öğretmenlikten şirket yöneticiliğine, sosyal bilimsel araştırma kurumlarından Türkiye'de de yaygınlaşmakta olan think-tank kurumlarına, sosyal hizmet kurumlarından bürokrasiye varıncaya kadar pek çok alanda çalışabilir donanıma sahip olmaları hedeflenmiştir.