Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

  Bölümden mezun olan öğrencilere "Sosyoloji Lisans Mezunu" ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

  • Sektörel Kurumlar (Halkla İlişkiler, Reklam Ajansları, Kamuoyu Araştırma Şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları),
  • Akademisyenlik,
  • Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve belediyeler,
  • Araştırma Şirketleri, Siyasi Partiler, Medya vb. alanlarda yöneticilik pozisyonları,
  • Devlet veya özel okullarda öğretmenlik gibi alanlarda ve pozisyonlarda çalışabilmektedirler.
      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.