Program Öğrenme Hedefleri


Sosyoloji Programı dört yıllık lisans programı olup, öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümleme, üretebilme kapasitelerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir. Program, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel birikim sağlamaktadır. Öğrenciler, kendilerini öğretmenlik, araştırma ve çeşitli organizasyonlarda yöneticilik pozisyonlarına hazırlayacak yönde dersler alabilme olanağına sahiptirler.

Açıköğretim şeklinde açılacak bu program öğrencilerin mekan ve zaman sınırlaması olmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden interaktif ve sürekli biçimde faydalanmaları doğrultusunda hazırlanmıştır. Eğitim ve öğretim kapsamında ele alınacak konuların, ulusal ve uluslar arası alanda yeni gelişmelerle eş zamanlı olarak aktarılmasını sağlayacaktır.

Konularla ilgili ders notları e-kitap ve e-audio kitap biçiminde oluşturulacak öğrencilerin erişimine her an hazır durumda olacaktır. Sektörel kurumlar ile (halkla ilişkiler ve reklam ajansları, ilgili dernekler ve bunun gibi) işbirliği çerçevesinde öğrencilere yönelik staj programları uygulanacaktır.

 

E-BULTEN