Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bölümden mezun olan öğrencilere “Sosyoloji Lisans Mezunu” ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

  • Sektörel Kurumlar (Halkla İlişkiler, Reklam Ajansları, Kamuoyu Araştırma Şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları)
  • Akademisyenlik,
  • Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve belediyelerde çalışabilmektedir
  • Araştırma Şirketleri, Siyasi Partiler, Medya vb. alanlarda yöneticilik pozisyonları,
  • Bunların yanı sıra önceliki iş imkânlarından biri de devlet veya özel okullarda öğretmenlik olmuştur.

Mezuniyet Koşulları

  • Mezuniyet için minimum kredi 176 olması gerekmektedir.
  • Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar