Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler


Programın Zayıf Yönleri:

Öğretim üyesi ile öğrencinin göz temasının olmaması,
Geleneksel sistemdeki gibi öğretim üyelerinin öğrencileri kontrol edememeleri ve kontrol mekanizmasının sadece sınavlarla işlemesi,
Yüz yüze eğitimdeki gibi öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin zamanında giderilememesi ve bu durumun meydana getirdiği kopukluk ve sorunlar.

Programın Güçlü Yönleri:

Örgün eğitim ile ulaşamayacağımız büyüklükteki kitlelere eğitim hizmeti götürebilmesi,
İnsanların önemli haklarından biri olan eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayabilmesi
Gerek bilgi tabanını oluşturmada gerekse öğretim yöntemlerinin geliştirilmesinde bölgesel uzmanlarla yetinmek yerine farklı mekânlardaki uzmanlardan yararlanılması
Eğitim sürecinin gerçekleşmesinde uzaklık boyutunu ortadan kaldırabilmesi
Bireysel farklılıkların öğrenmeyi engelleme ihtimalini ortadan kaldırması
Klasik dershane ortamının getirebileceği psikolojik baskıları yok etmesi
İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumda örgün eğitimini sürdüremeyecek öğrencilere eğitim imkânı sağlamasıdır.

Programdan mezun olanların alacakları unvanlar

Bu programdan mezun olan öğrenciler, "Sosyoloji Lisans" mezunu unvanı alacaktır.

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri alanlar

Sosyoloji programı mezunlarının istihdam edilecekleri alanlar çeşitlilik arz etmektedir. Ders programı da, bu çeşitliliğe hitap edecek şekilde oluşturulmuştur. Mezunlarımızın öğretmenlikten şirket yöneticiliğine, sosyal bilimsel araştırma kurumlarından Türkiye'de de yaygınlaşmakta olan think-tank kurumlarına, sosyal hizmet kurumlarından bürokrasiye varıncaya kadar pek çok alanda çalışabilir donanıma sahip olmaları hedeflenmiştir.

E-BULTEN