AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Yücel BULUT

İstanbul Üniversitesi

yucelbulut@gmail.com

(212) 440 00 00 / 15993

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Doç. Dr. Enes KABAKÇI

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞENTÜRK

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ayhan BIÇAK

İstanbul Üniversitesi

abicak@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15799

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim KAZAN

İstanbul Üniversitesi

halim.kazan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11461

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK

İstanbul Üniversitesi

cenmak@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15803

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Köksal ALVER

Selçuk Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayri Şafak URAL

İstanbul Üniversitesi

urall@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15806

Özgeçmiş

Prof. Dr. İsmail COŞKUN

İstanbul Üniversitesi

ismail.coskun@hotmail.com

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. Yücel BULUT

İstanbul Üniversitesi

yucel.bulut@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sibel  AYŞEN ARKONAÇ

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. ENVER ORMAN

İstanbul Üniversitesi

enver.orman@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 1803

Özgeçmiş

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

vbozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 19549

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Levent ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi

levent.sahin@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11480

Özgeçmiş

Doç. Dr. Barış ŞENTUNA

Balıkesir Üniversitesi

barissentuna@balikesir.edu.tr

(266) 612 10 00 – 4613

Özgeçmiş

Doç. Dr. Aslı Didem DANIŞ ŞENYÜZ

Galatasaray Üniversitesi

ddanis@gsu.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abozkurttt@hotmail.com

(212) 440 00 00 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şerife Sema KARAKELLE

İstanbul Üniversitesi

semakara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Doç. Dr. Betül DUMAN

Yıldız Teknik Üniversitesi

bduman@yildiz.edu.tr

(212) 383 32 48 – 3248

Özgeçmiş

Doç. Dr. Enes KABAKÇI

İstanbul Üniversitesi

eneskabakci@yahoo.tr

(212) 440 00 00 – 15794

Özgeçmiş

Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN

Marmara Üniversitesi

mahmut.hakki@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Oya OKAN

İstanbul Üniversitesi

oyaokan@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 15996

Özgeçmiş

Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL

İstanbul Üniversitesi

yusuf.adiguzel@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15809

Özgeçmiş

Doç. Dr. Yücel YÜKSEL

İstanbul Üniversitesi

yyuksel@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15805

Özgeçmiş

Doç. Dr. Lütfi SUNAR

Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Ensar ÇETİN

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Feryal Delfin SAYGILIGİL GÜNDÜZ

İstanbul Arel Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Doç. Dr. Özgüç GÜVEN

İstanbul Üniversitesi

ozguc@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15805

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Alper BİLGİLİ

Acıbadem Üniversitesi

bilgili.alper@gmail.com

(216) 586 45 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Alican ŞEN

Kırklareli Üniversitesi

aysealican@gmail.com

(288) 246 17 34

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ŞATIROĞLU

İstanbul Üniversitesi

satiroglu.aysen@gmail.com

(212) 440 00 00 – 16000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sercan GÜRLER

İstanbul Üniversitesi

sercan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 40

Özgeçmiş

Dr. Necdet SUBAŞI

Başbakanlık Başdanışmanlığı

necdet.subasi@basbakanlik.gov.tr

Özgeçmiş

Dr. Tülin URAL

Mimar Sinan Üniversitesi

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Okt. Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş