PROGRAM GENEL BİLGİLERİ

Özgün müfredatı sayesinde alanında bilimsel, güncellenmiş ve zenginleştirilmiş ders içerikleri sunmak. Sosyoloji alanıyla ilgili en güncel ders içeriklerini, en kolay anlaşılır bir sunum anlayışı içinde ve eksiksiz ders sunumları halinde sunmak. Sosyoloji alanına ilişkin edindiği bilgileri analiz etme, yorumlama, değerlendir...

Program Öğrenme Hedefleri

Sosyoloji Programı dört yıllık lisans programı olup, öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümleme, üretebilme kapasitelerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir. Program, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel birikim sağlamaktadır...

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

Programın Zayıf Yönleri: Öğretim üyesi ile öğrencinin göz temasının olmaması, Geleneksel sistemdeki gibi öğretim üyelerinin öğrencileri kontrol edememeleri ve kontrol mekanizmasının sadece sınavlarla işlemesi, Yüz yüze eğitimdeki gibi öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin zamanında giderilememesi ve bu durumun me...
E-BULTEN